Den pædagogisk styrkede læreplan 

Nedenfor ses den pædagogisk styrkede læreplan visuelt. Som pædagog ligger det mig naturligt at arbejde med læreplans temaerne i baghovedet, når jeg planlægger min dag med jeres børn. Også selvom det ikke er et krav til en privat pasningsordning.

De 6 læreplanstemaer

I 2018 kom der en ny dagtilbudslov, som er et værdifuldt redskab, der støtter pædagogisk personale i at skabe et pædagogisk læringsmiljø, der fremmer børns trivsel og læring, hvor legen er grundlæggende, og der er et tydeligt børneperspektiv.
I Trylleskovens Private Pasningsordning arbejdes der ud fra disse temaer for at sikre dit barns trivsel, dannelse og læring. Nedenunder ses de 6 pædagogiske læreplaner for min pasningsordning, som giver en íde om brugen i børnenes hverdag. 
 

Læreplanstemaerne fletter sig ofte ind over hinanden i en aktivitet eller i et tema som der arbejdes med i længere tid. Jeg arbejder derfor med de seks læreplanstemaer flydende i løbet af året. Hver dag kommer vi ind på flere af læreplanstemaerne.

Eks: Aktivitet; samling med sangkuffert.
Her arbejdes der med sprog og kommunikation ved at vi synger, tæller, bruger kropssprog og taler sammen.
Der arbejdes også med sociale kompetencer og barnets alsidige personlige udvikling ved, at barnet er sammen med en mindre gruppe børn, lærer at vente på tur, udtrykke sin mening når det vælger en sang og øve sig på velkendte sange.

© 2022 Trylleskovensprivatpasning. Alle rettigheder forbeholdes.
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis!