Priser 2023:

Forældrebetaling pr. måned: 3176kr*

Kommunen giver et tilskud på 75% maks. til privat pasning indtil barnet har en bestemt alder. I Solrød kommune er det indtil barnet fylder 2.10 år. (se kontrakten med kommunen) Tilskuddet fra kommunen er på 6869kr og bliver sat ind på jeres konto. I skal sidste bankdag i måneden overføre tilskuddet samt jeres egenbetaling til min konto.
 
*Forældrebetaling for Solrød Kommune.
Andre kommuner, f.eks. Køge, Høje Taastrup og Greve, har en anden tilskuds pris fra kommunen. Dette vil i så fald stå i kontrakten og vil påvirke forældrebetalingen i forhold til den ovennævnte pris +/- alt efter tilskuddets størrelse.
Den samlede pris/løn vil stå i kontrakten. 

Kommunen yder stadig søskende tilskud; 
Kommunen skal give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning efter § 80 i dagtilbudsloven.

Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads.

Lønnen (forældrebetaling og tilskud) forudbetales den 1. i hver måned - uanset sygdom eller ferie - dvs der betales 12 gange årligt.
Forældrene skal selv sørge for pasning, når jeg har ferie eller sygdom. Jeg er heldigvis sjældent syg.

    © 2022 Trylleskovensprivatpasning. Alle rettigheder forbeholdes.
    Drevet af Webnode Cookies
    Lav din egen hjemmeside gratis!