Den private pasningsordning

Privat pasning eller privat pasningsordning - blev før kaldt privat dagpleje -, er en pasningsform for jer, der selv ønsker at have indflydelse på hvor og af hvem jeres barn skal passes og dermed et godt alternativ til de offentlige dagtilbud.

Som privat børnepasser er man ligesom den kommunale dagplejer, godkendt i eget hjem til at passe op til fem børn, primært i alderen 0-3 år.
Der føres tilsyn, anmeldte samt uanmeldte besøg, fra en dagpleje konsulent fra  kommunen et par gange om året. Jeg skal selv annoncere/reklamere når jeg har ledige pladser i min pasning og føre venteliste.

Der ydes tilskud til den private pasningsordning af den pågældende kommune og der gives søskendetilskud efter gældende regler. Regler for hvornår/hvor længe forældre kan modtage tilskud varierer, f.eks. i Køge ydes der tilskud til barnet skal i skole. En privat pasning/pasningsordning bliver betalt af forældrene.

Forældrene får 75% af betalingen dækket som tilskud, der bliver betalt af kommunen (kaldet frit-valgs-ordning). Der ydes tilskud 12 gange årligt. Ved ferie og sygdom skal du selv sørge for pasning. Det betyder til gengæld også, at der ikke vil komme gæstebørn i dit barns pasnings hjem, og at dit barn ikke vil komme i flere forskellige hjem.

I har som forældre selv valgt mig til at passe jeres guld, hvor man i det offentlige kan ønske en bestemt dagplejer eller vuggestue, men desværre kan man ikke så ofte få sin 1. prioritet pga lange ventelister.

Som privat børnepasser har jeg en større frihed til at føre den pædagogik, som jeg mener kan gavne jeres barn. 

Fordele ved at vælge privat pasningsordning overfor en kommunal dagpleje er f.eks. at jeres barn ikke skal forholde sig til gæstebørn, evt. gæstedagplejer og dermed også mindre sygdom. Vi skal ikke nødvendigvis gå i legegruppe fast en gang ugentligt med 15-20 andre børn. Som privat børnepasser må jeg tage billeder af jeres børn og deres dagligdag (med jeres tilladelse) og lægge op i en lukket gruppe til glæde for jer, bedsteforældre og jeres barn.
 
Fordele i at vælge privat pasningsordning overfor en vuggestue er f.eks. at der er færre børn og voksne at forholde sig til, meget mindre larm, rolige og trygge omgivelser, mere tid og nærvær til det enkelte barn og mindre sygdom. 
Min private pasningsordning er billigere for jer som forældre:

Til sammenligning koster en kommunal dagplejeplads 3120kr og en vuggestueplads inkl. mad 4192kr (I Solrød kommune).
© 2022 Trylleskovensprivatpasning. Alle rettigheder forbeholdes.
Drevet af Webnode Cookies
Lav din egen hjemmeside gratis!